Архів за 2013

4 листопада 2013

Тема: «Бізнес в епоху економіки вражень»

Питання, що розглядалися:

- Як створювати  враження, які клієнти ніколи не забудуть?

- Як перетворити кожного співробітника в актора?

- Як підібрати декорації, освітлення і музику для Вашого бізнесу?

Спікер: 

Олена Юзькова

Викладач на програмі PMD «Управління+Лідерство» (M&L)PMD «Управління+Лідерство» (M&L). Сертифікований консультант з управління (Certified Management Consultant, CMC), бізнес-коуч, МВА. Віце-Президент Всеукраїнської Асоціації Консультантів з Управління з міжнародних відносин. Віце-Президент Міжнародної Ради Інститутів Управлінського Консультування (ICMCI). Член жюрі Міжнародного Конкурсу консультаційних проектів на здобуття Премії імені Габріеля Аль-Салем. Організаційний розстановник. Генеральний директор компанії "Епоха Інтернаціональної Освіти". Чисельні консалтингові проекти для українських та міжнародних організацій.

 

21 жовтня 2013 р.

Тема: «Практичні методи розвитку підлеглих та перевірка їх готовності до кар’єрного зростання»

Питання, що розглядалися:

 • Особливості компаній, що притримуються політики «взращивания» керівників  серед вже працюючих співробітників
 • Як виявити готовність потенційного кандидата до  нової посади, прийняття нових завдань та відповідальності?
 • Як зробити так, щоб перехід не виявився травмуючим для людини і був максимально корисний для компанії?
 • Практичні методи розвитку підлеглих.

Спікер: 

Таїсія Василишина
 

Консультант з управління, кандидат психологічних наук, MBA, сертифікований коуч та бізнес- тренер, професор відділення "Сучасні технології управління" Української технологічної академії. Спеціалізується в сфері навчання та розвитку керівників віщої та середньої ланки. Експерт в галузях: бізнес-комунікації, психологія управління, лідерство та особиста єфективність керівника. Викладач на програмі PMD «Управління+Лідерство» (M&L)

 

20 травня 2013 р.

Тема: "Теорія ігор та бізнес стратегії"

Питання, що розглядалися:

 • Типи ігор, стратегії.
 • Розв’язання гри – знаходження рівноваги.
 • Класичні приклади ігор двох учасників. Цінність інформованості.
 • Модельні ігри та бізнес рекомендації.
 • За що відповідає і за що не відповідає математика.

Спікер: 

Вячеслав Покотило
 

Професор кафедри менеджменту та економіки МІМ-Київ, д. ф.-м.н. (математична кібернетика). Член Наглядових рад компаній «Малинська паперова фабрика - Вайдманн» та «АТОН-Групп». Має багаторічний досвід наукової, викладацької та керівної роботи в Українських та іноземних організаціях і компаніях. Автор наукових публікацій присвячених проблемам теорії диференційних ігор, оптимального управління та оцінювання в умовах невизначеності.

 

15 квітня 2013 р.

Тема: «Сучасні концепції менеджменту та огляд міжнародних стандартів – ISO  з систем менеджменту"

Питання, що розглядалися:

 • Концепція системи менеджменту
 • Концепція стійкого розвитку
 • Концепція організаційної  досконалості 
 • Огляд міжнародних стандартів з систем менеджменту
 • Методології підвищення ефективності та  результативності систем менеджменту

Спікер: 

Віталій Цопа
 

Постійний запрошений викладач МІМ-Київ, д.т.н., МВА. Фахівець з розвитку систем менеджменту підприємств і організацій згідно міжнародних стандартів ISO. Має тринадцятирічний досвід роботи керівника операційної діяльності в різних українських та зарубіжних компаніях, різного напрямку бізнесу - виробничого, торговельного та науково-дослідного. Автор понад 100 публікацій з операційного менеджменту та розвитку систем менеджменту. Має міжнародну кваліфікацію аудитора та викладача з систем менеджменту згідно міжнародних стандартів.

11 березня 2013 р.

Тема: «Фінансова звітність для нефінансистів"

Питання, що розглядалися:

 • споживачі фінансової інформації,
 • види обліку на підприємстві,
 • загальні правила складання фінансової звтності,
 • форми фінансової звітності

Спікер: 

Ірина Кравченко
 

Експерт-консультант робочої групи проектів USAID, «Fiscal Reform in Ukraine», «Ukrainian Accounting and Audit Reform Project», «Reconciliation of financial and Tax Statement in Ukraine», «Ukraine Accounting Reform Project», «CAP/CIPA in Ukraine». Бізнес-консультант провідних українських та західних компаній.

 

11 лютого 2013 р.

Тема: «Управління асортиментом. Категорійний менеджмент як стратегія управління асортиментом»

Питання, що розглядалися:

 • Що таке категорійний підхід управління асортиментом
 • Що таке категорія
 • Як визначити свою категорію
 • Аналіз ефективності асортименту, основні аспекти

Спікер: 

Ірена Ульянова
 

Постійний запрошений викладач МІМ-Київ. Керує компанією Distribution System Development (Advanter Group). Сертифікований міжнародний бізнес-тренер (SDS Managing Consultant), експерт в галузі управління збутом та продажу, систем дистрибуції, управління асортиментом в системі категорійного менеджменту. Провідний фахівець у сферах стратегічного маркетингу, маркетингових досліджень та бренд-менеджменту. Реалізує тренінгові програми з формування команди та управління часом, розробляє бізнес-процеси, керує консалтинговими проектами.

28 січня 2013 р.

Тема: «Про постановку життєвих цілей і саморозвиток cучасної людини» 

Питання, що розглядалися:

 • Про сенс життя і сприйняття світу
 • Про саморозвиток
 • Про стосунки з оточенням, в якому живемо і працюємо
 • Деякі аспекти менеджменту і самоменеджменту
 • Заключна частина:спілкування і ознайомлення з книжкою “Роздуми менеджера”

Спікер: 

Богдан Будзан
 

Учений в галузі електрозварювання та бізнес-освіти,кандидат технічнихнаук, Академік Української Академіїнаук. Працював президентом Міжнародного інститутуменеджменту (МІМ-Київ), професором кафедри менеджменту і економіки цього інституту, професором бізнес-адміністрування Міжнародного інституту бізнесу. Директор/засновник "Консультаційного центру з менеджменту".