Ділові комп’ютерні бізнес-симуляції

«Ми не граємо в комп’ютерні ігри, ми граємо у людські ігри за допомогою комп’ютера.»

Девід Ламонт

Я зрозумів, що необхідно не просто виграти в конкурентній боротьбі, а встановити свої правила гри на ринку, і, виходячи з них, гармонізувати відносини зі своїми конкурентами. Успіх можливий лише за умов урахування всіх елементів створеної системи, а не за рахунок одноразової вигоди.

Олександр Подобний, МВА-2001,
фінансовий директор ЕСУ

Концепція «навчання практикою» («learning by doing»), яку закладено в основу програм в МІМ-Київ, передбачає інтеграцію навчальних курсів з бізнес-симуляціями — діловими комп’ютерними іграми, в яких за допомогою комп’ютерного моделювання імітується динамічне конкурентне ринкове бізнес-середовище.

Перші навчальні бізнес-симуляції в Україні з’явилися саме в МІМ-Київ 1995 року в результаті партнерських проектів із провідними бізнес-школами Європи та США. Зважаючи на високу ефективність комп’ютерних бізнес-симуляцій, зацікавленість українських слухачів програм МВА та отриманий досвід із проведення ділових ігор.

MARKSTRAT®

Стратегічна маркетингова симуляція, розроблена французькою бізнес-школою INSEAD і запроваджена в МІМ-Київ за технічної й методичної допомоги Lovanium International Management Center (Брюссель, Бельгія).

Учасники маркетингової симуляції виступають у ролі топ-менеджерів компанії, яка діє в інтенсивному конкурентному середовищі впродовж 7—12 років. Застосування гри у навчальному процесі надає слухачам можливість побачити та відчути вплив маркетингових дій на вартість компанії, а також здобути такі практичні навички, як:

  • Робота з визначеними цільовими сегментами, позиціонування товарів на конкурентному ринку.
  • Співпраця з науково-дослідними структурами компанії в рамках розробки нових товарів.
  • Розробка та запуск нових продуктів, удосконалення, підтримка або виведення з ринку застарілих продуктів.
  • Взаємодія із виробничим відділом для визначення планів виробництва.
  • Прийняття рішень щодо елементів комплексу маркетингу, включаючи ціноутворення, рекламний бюджет та ін.
  • Визначення штату та пріоритетів для торгових представників компанії.
  • Замовлення маркетингових досліджень, завдяки яким можна отримати інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень.

FAST (Financial Analysis and Security Trading)

FAST — Фінансовий аналіз і торгівля цінними паперами — комп’ютерна симуляція, розроблена на початку 90-х років бізнес-школою Carnegie Mellon University (Пітсбург, США) на основі системи біржових торгів, що використовуються на Уол Стріт. МІМ-Київ — єдиний в Україні навчальний заклад, що має ліцензію на право використання FAST у навчальних програмах.

Комп’ютерна бізнес-симуляція FAST складається з двох частин. FAST 1 — оволодіння ключовими принципами фінансової інженерії — роботи в електронній системі позабіржових торгів; особливості формування портфеля облігацій, зокрема державних; диверсифікація та ціноутворення на ринку акцій; хеджування ризиків; похідні фінансові інструменти тощо. FAST 2 — тренінг з торгівлі цінними паперами в реальному часі, коли інформація про котирування акцій надходить з терміналу Reuters.

GLOBAL MANAGEMENT GAME

Бізнес-симуляція, що імітує діяльність компанії в міжнародному конкурентному середовищі. Ділова гра розроблена у Центрі інтерактивних комп’ютерних симуляцій Carnegie Mellon University, США, і викладається у міжнародному і локальному форматах. Команди учасників розробляють адаптивні конкурентоспроможні стратегії розвитку компанії і впроваджують їх у життя протягом 2—3 віртуальних років, приймаючи стратегічні рішення з маркетингу, виробництва, фінансів та розвитку.

Учасники презентують обрану стратегію зовнішнім експертам — представникам українських і міжнародних компаній (Раді директорів) — і наприкінці своєї діяльності звітують про її виконання. Успіху досягають ті менеджери, які краще розуміють тенденції розвитку ринку, прогнозують дії конкурентів і фактори, які впливають на діяльність компанії і на поведінку споживачів, а також ефективно визначають шляхи досягнення конкурентних переваг компанії.

У міжнародному курсі GLOBAL MANAGEMENT GAME беруть участь слухачі програм МВА 11 провідних університетів і бізнес-шкіл з різних країн — США, Японії, Китаю, Чилі, України, Росії, Мексики. Учасники міжнародних ігор мають можливість побачити різні підходи до виконання аналогічних завдань у представників різних країн, а також порівняти рівні теоретичної та практичної підготовки слухачів програм МВА із різних країн.

Міжнародна гра проводиться через Інтернет її головним розробником — Девідом Ламонтом, професором стратегічного менеджменту і директором Центру інтерактивних симуляцій Carnegie Mellon University, США, спільно з викладачами бізнес-шкіл — учасниць навчального курсу.

Global Management Game дає шанс використати весь комплекс знань, здобутих під час навчання за програмою МВА. Гра дає змогу відчути більшість факторів конкурентної боротьби в концентрованому вигляді, й тільки завдяки взаємопов’язаному використанню знань з різних дисциплін можливо стати лідером. Крім того, Global Management Game вчить мислити стратегічно.