Валерія Лебедева

Career Angels. Позиція - Career Angel

 • Досвiд роботи в менеджмент-консалтинговiй компанii з 1996 року.
 • Досвiд роботи з оцiнкою персоналу з 2001р. 
 • У Executive Search з 2004р.
 • Консультант з питань розвитку кар'єри з 2013р.
 • Голова HR-комiтету Європейськоi Бiзнес-Асоцiацii (2007 - 2011)
 • Член Правлiння HR-комiтету Європейськоi Бiзнес-Асоцiацii (2001 - 2012)

Career Angels:  Працює з 2010 року, супроводжує менеджерiв та директорiв в процесi змiни мiсця роботи.

Career Angels - мiжнародна компанiя, що надає iндивiдуальнi послуги, пов'язанi з розвитком кар'єри, менеджерам та директорам: вiд підготовки iдеального CV до пошуку контактiв; вiд встановлення контактiв з найкращими хедхантерами до iнтерв'ю-симуляцiй та проведення центрiв оцiнки та розвитку; вiд особистого брендингу до кар'єрного коучингу.

Ключові компетенції у питаннях кар’єри та рекрутменту:

 • Визначення iдеального мiсця роботи, коучинг
 • Створення iдеального резюме, портфолiо проектів
 • Визначення списку компанiй та хедхантерiв, яким варто надсилати резюме
 • Написання супровiдних документів
 • Аутсорсинг процесу переписки з потенцiйними роботодавцями та хедхантерами
 • Пiдготовка к проходженню iнтерв'ю
 • Перевiрка рекомендацiй
 • Створення онлайн-профiлiв
 • Пошук контактiв, пiдготовка iнформацii про компанiю перед iнтерв'ю та iн.

Для кого насамперед: для директорiв та менеджерiв, якi розпочинають або планують озпочати процес пошуку нового мiсця роботи, в Українi або у країнах Європи.

Сайт компанії: www.careerangels.eu

Блог компанії