PMD «Управління ефективністю»

Президент бізнес-школи МІМ-Київ Ірина Тихомирова про нову антикризову програму PMD "Управління ефективністю":

 

А також...

Віце-президент бізнес-школи МІМ-Київ Олексій Виноградов про програми PMD

...та про навчання практикою на програмах PMD

Вячеслав Покотило про конкурентоспроможність, економіку та етику

 

 

Детальну інформацію можна отримати за телефонами:

(044)

585-02-85

КАЛЕНДАР ПРОГРАМ

Ситуація в країні швидко змінюється, внаслідок цього МІМ-Київ пропонує програму розвитку управлінського персоналу PMD «Управління ефективністю».

Поточна ситуація змушує нас зробити програму  PMD «Операційна досконалість/Управління ефективністю» актуальною для сьогоднішніх реалій.

Нова програма дасть відповіді на запитання:

 • Як вдосконалити бізнес-процеси?
 • Які є додаткові ресурси?
 • Які є можливості?
 • Як управляти змінами, або адаптувати бізнес-процеси під різні виклики часу?
 • Як управляти витратами, чи варто їх зменшувати?

«Ми повинні реагувати на ті події, які відбуваються в країні. Криза – це зміни, це означає, що минулий досвід, минулі знання вже не працюють. У цей час доцільно вчитися. Бізнес функціонує для того, щоб створювати цінності для споживача. Програма  PMD «Операційна досконалість/Управління ефективністю» спрямована в середину компанії і допоможе з’ясувати, яким чином збільшити цінність працівників шляхом зменшення непотрібних речей», - говорить директор програми Вячеслав Покотило.

Мета програми:

програма спрямована на надання учасникам поглиблених знань в операційних питаннях управління бізнесом. Учасники мають опанувати методи проектування бізнесу від рівня компанії або групи компаній до рівня окремого бізнес-процесу.

Програма орієнтована на:

керівників підприємств або великих операційних підрозділів; менеджерів, які відповідають за якість та/або операційну діяльність компанії; підприємців та власників підприємств, які зацікавлені вдосконалити нормальну, щоденну діяльність своїх підприємств, збільшити продуктивність праці та зменшити операційні витрати компанії та інших зацікавлених в саморозвитку осіб.

Програма побудована навколо трьох основних понять:

 - ефективність, якість, витрати.

Програма складається з таких курсів:

І. Ефективність

1. Основи стратегічного менеджменту.

 • Візія, Місія, Цілі.
 • Конкурентні переваги.
 • Основні типи стратегії.
 • Управління змінами.

2. Моделювання та проектування бізнесу.

 • Бізнес модель та складові компанії.
 • Функціональний та процесний підходи до побудови організації.
 • Бізнес процеси, управління процесами.
 • Узгодження цілей, ключові показники.

3. Системи менеджменту та управління операціями.

 • Елементи систем менеджменту.
 • Вимоги міжнародних стандартів з систем менеджменту.
 • Типи операційних систем.
 • Продуктивність та економічність.
 • Теорія обмежень.
 • Струнке (заощадливе) виробництво, кайдзен.
 • Методи управління ефективністю процесів.

4. Менеджмент проектів.

 • Особливості проектного планування.
 • Управління ресурсами.
 • Управління проектними командами.

5. Інтегровані системи управління ресурсами.

 • Огляд існуючих систем.
 • Особливості впровадження ERP систем.

ІІ. Якість

6. Методи та інструменти підвищення якості процесів.

 • Методи розв’язання проблем в системах менеджменту якості: після та до появи невідповідностей.
 • Інструменти для проектування якості.
 • Сім інструментів управління якістю.
 • Інструменти постійного покращення якості.
 • Статистичне мислення та інструменти контролю за процесами.

7. Ризики та безпека виробництва.

 • Ризики, управління ризиками.
 • Безпека, вимоги, менеджмент.

ІІІ. Витрати

8. Управлінський облік та звітність.

 • Сутність та організація управлінського обліку на підприємстві.
 • Формування собівартості продукції та іі відображення у фінансовій звітності.
 • Системи обліку витрат та їх вплив на управлінську звітність.

9. Аналіз для прийняття операційних  рішень.

 • Аналіз взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток».
 • Аналіз альтернативних варіантів.
 • Аналіз в умовах обмежень.

10. Аналіз для прийняття інвестиційних рішень (проектів).

 • Методи оцінки проектів.
 • Дисконтування грошових потоків.
 • Оцінка результатів аналізу.

11. Контроль та оцінка результатів діяльності.

 • Центри відповідальності та бюджетний контроль.
 • Контроль на основі стандартних (нормативних) витрат.

12. Стратегічне управління витратами.

 • Управління витратами в межах життєвого циклу ( таргет – костінг, кайдзен – костінг).
 • Особливості обліку витрат в умовах системи « якраз вчасно» та заощадливого виробництва.
 • Облік витрат на якість.
 • Облік на основі теорії обмежень.

Слухачі візьмуть участь в одному з 3 консалтингових проектів, які захищатимуть перед викладачами та учасниками програми. Також учасники програми матимуть змогу виносити на розгляд проблеми, які склалися в їхніх компаніях та отримають актуальні поради як від досвідчених викладачів бізнес-школи так і від колег з різних галузей бізнесу.

На програмі викладають провідні викладачі бізнес-школи МІМ-Київ, а також запрошені спеціалісти-практики.

Після закінчення навчання слухачі отримують державне свідоцтво про підвищення кваліфікації та сертифікат МІМ-Київ.

Умови вступу

Зарахування на програму здійснюється на засадах відкритого конкурсу за результатами відбору документів та індивідуальної співбесіди.

Більшість курсів програми передбачає використання кількісних методів для вимірювання цільових показників та результатів діяльності компанії, тому слухачі повинні мати певний рівень базової підготовки (прослухати у минулому  достатній перелік математичних та/або технічних дисциплін). 

Формат програмиП’ятниця з 17:30 до 21:30 та субота з 9:00 до 17:00, двічі на місяць
Відкриття програми

24 листопада 2017 р.

Тривалість навчання6 місяців
Вартість навчання

68 600 грн.

Вимоги до кандидатів

Кандидати на навчання подають такі документи:

 • резюме (CV)
 • анкета кандидата на навчання*
 • есе (обґрунтування мети навчання)
 • 2 кольорові фотокартки
 • копія диплому (документ про вищу освіту)
 • копія внутрішнього паспорту (1-ша, 2-га та 11-та стор.)**
 •  копія ідентифікаційного коду
 • копія закордонного паспорту (1-ша стор.) (за умови наявності)

* Зверніть увагу! Заповнену анкету потрібно зберегти та надіслати за адресою welcome@mim.kiev.ua з приміткою "анкета абітурієнта" у темі листа.

** Якщо Ви не є громадянином України, потрібно пред'явити  посвідчення на постійне проживання в Україні

Інформація про програму

Ольга Ліповська, клієнт-менеджер;

кімн. 206; тел.: (044) 585-02-85;
e-mail:welcome@mim.kiev.ua; ol@mim.kiev.ua

2014

Бізнес-школа започаткувала програму PMD «Операційна досконалість/Управління ефективністю»