Бізнес

pre-MBA Бізнес

Середньострокова програма, що розвиває функціональні компетенції з основних напрямків – менеджменту, маркетингу та фінансів.

Залишити заявку
 • Бізнес
 • Управління фінансами
 • Менеджмент та лідерство
 • Маркетинг
 • Управління бізнес-процесами
 • Бізнес (Одеса)

Від повного курсу МВА програма pre-MBA Бізнес відрізняється меншою тривалістю та відсутністю міжнародного навчального модулю, проте у відносно стислі строки вона дозволяє оволодіти ключовими бізнес-компетенціями.

Програма pre-MBA Бізнес побудована за тією ж логікою та має таку ж структуру, що і класична програма MBA, і є оптимальною для тих, хто прагне отримати базові знання з управління компанією.

Для кого

 • керівників підрозділів великих компаній
 • власників середнього та малого бізнесу
 • керівників середніх та малих компаній
 • для всіх тих, хто прагне особистісного та кар’єрного
  росту
Що дає Вам програма

Підвищує кваліфікацію для виконання операційних управлінських задач

Формує стратегічне мислення для визначення напрямків розвитку компанії

Дозволяє оцінити вплив операційних, маркетингових, фінансових рішень на результати діяльності компанії в цілому

Формує сприйняття бізнесу як цілісної системи

Дає знання, що допомагають спілкуватися «однією мовою» із власниками та вищим менеджментом компанії

Модулі програми
I

Бізнес-економіка

 • Глобальне та локальне навколишнє середовище бізнесу
 • Мікроекономічні та макроекономічні фактори
 • Закон попиту, зміна попиту та зміна величин попиту. Причини змін у попиті
 • Еластичність попиту. Оцінка та вимірювання еластичності. Фактори еластичності.
 • Витрати та ринкове пропонування
 • Ринкова цінова координація та зміни ринкової рівноваги
 • Регулятивні втручання в ринкове ціноутворення
 • Кругообіг ВВП, рух продуктів та рух грошей в макросередовищі
 • Вплив макроекономічної політики на бізнес
II

Розвиток організації та персоналу

 • Загальні принципи управління організацією (історичний досвід)
 • Цикл розвитку організації та особливості менеджменту персоналу на різних стадіях розвитку
 • Організаційна культура
 • Типологія особистості у бізнесі
 • Принципи побудови організаційної структури та підбору персоналу
 • Лідерство та менеджмент
 • Управління змінами
 • Побудова результативної команди
 • Оцінювання, розвиток та мотивація персоналу
III

Фінансовий облік та звітність

 • Види обліку на підприємстві
 • Основні принципи і стандарти бухгалтерського обліку
 • Призначення і склад фінансової звітності
 • Баланс підприємства
 • Прядок складання Звіту про фінансові результати
 • Звіт про рух грошових коштів
 • Облік основних засобів
IV

Управлінській облік

 • Основи контролінгу
 • Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
 • Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень
 • Бюджетне планування і контроль
 • Стратегічний контролінг
V

Стратегічний менеджмент

 • Стратегія та її складові
 • Цілі, місії, візії
 • Аналіз та прогноз змін бізнес-середовища, сценарії змін
 • Конкуренція та аналіз галузі
 • Концептуальні стратегії
VI

Маркетинговий менеджмент

 • Різниця між функціями відділу маркетингу та стратегічним управлінням маркетинговою
 • діяльністю бізнесу
 • Маркетингові джерела формування грошового потоку
 • Вплив маркетингових рішень на прибуток
 • Маркетинговий аналіз
 • Вибір цільових ринків для бізнесу
 • Джерела зростання продажів
 • Маркетингове позиціювання
 • Управління продуктовою політикою компанії
 • Ринкове ціноутворення
 • Комунікаційна стратегія бізнесу
VII

Управління проектами

 • Відбір проектів, які відповідають стратегії компанії
 • Планування виконання проекту
 • Визначення необхідних для проекту ресурсів (час, люди, фінанси, ін.)
 • Формування ефективної проектної команди
 • Контроль за виконанням проекту
 • Управління ресурсами під час виконання проекту
 • Аналіз і мінімізація проектних ризиків
VIII

Комерційне право

 • Характеристика правової системи України в цілому та господарських правових відносин зокрема
 • Правове регулювання створення та діяльності фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а також юридичних осіб в різних організаційно-правових формах
 • Характеристика об’єктів цивільних/господарських правовідносин
 • Речові права на майно
IX

Комп’ютерна симуляція Management Game

Бізнес-симуляція, що імітує діяльність компанії в міжнародному конкурентному середовищі. Ділова гра розроблена у Центрі інтерактивних комп’ютерних симуляцій Carnegie Mellon University, США, і викладається у міжнародному і локальному форматах. Команди учасників розробляють адаптивні конкурентоспроможні стратегії розвитку компанії і впроваджують їх у життя протягом 2-3 віртуальних років, ухвалюючи стратегічні рішення з маркетингу, виробництва, фінансів та розвитку.

Викладачі
oleksij-vinogradov
Виноградов Олексій

Віце-президент, викладач МІМ, доцент кафедри бізнес-адміністрування, к.е.н.

sergij-voronov
Воронов Сергій

Викладач, доцент кафедри менеджменту та економіки МІМ, к.ф-м.н., МВА. Голова Наглядової ради українсько-американсько-швейцарської групи компаній «UICC».

sergij-golov
Голов Сергій

Професор кафедри менеджменту та економіки, д.е.н., член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) та Європейської асоціації фахівців з обліку (EAA).

valentina-dem’janenko
Дем’яненко Валентина

Директор Центру інноваційних навчальних технологій Бізнес-школи МІМ, викладач кафедри менеджменту та економіки, МВА.

oksana-korolenko
Короленко Оксана

Постійний запрошений викладач, керівник проектів, консультант. Має значний практичний досвід роботи в сфері управління людськими ресурсами, зокрема, як член Ради директорів компанії «Київстар», де була засновником та першим керівником Дирекції з персоналу та розвитку організації (2003-2008 рр.)

irina-kravchenko
Кравченко Ірина

Доцент кафедри менеджменту та економіки, к.е.н., МВА. Має значний досвід викладацької роботи в державних ВНЗ і бізнес-школах, практичний досвід роботи у великих міжнародних компаніях та державних установах.

illja-novoselcev
Новосельцев Ілля

Доцент кафедри гуманітарного розвитку, доктор права (Франція), к.ю.н. (Україна), патентний повірений України реєстр. № 398, адвокат, викладач кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

vjacheslav-pokotilo
Покотило Вячеслав

Віце-президент Бізнес-школи МІМ, завідувач та професор кафедри менеджменту та економіки МІМ, д.ф.-м.н. (математична кібернетика). Представник МІМ в мережі «Мікроекономіка конкурентоспроможності» Інституту стратегії та конкурентоспроможності Гарвардської бізнес-школи.

volodimir-pospolitak
Посполітак Володимир

Завідувач кафедри гуманітарного розвитку, к.ю.н., доцент.

vadim-savelev
Савельєв Вадим

Доцент кафедри бізнес-адміністрування, к.е.н., бізнес-консультант зі стратегічного планування, маркетингу, бренд-менеджменту.

oleksandr-sudarkin
Сударкін Олександр

Доцент кафедри менеджменту та економіки, к.е.н., консультант та керівник відділу тренінгів та консалтингу Pucelik Consulting Group, бізнес-тренер з 2007 р.

copa-vitalij
Цопа Віталій

Професор кафедри менеджменту та економіки, д.т.н., МВА. Фахівець з розвитку систем менеджменту підприємств і організацій згідно з міжнародними стандартами ISO.

juzkova-olena
Юзькова Олена

Постійний запрошений викладач, сертифікований консультант з управління (Certified Management Consultant, CMC), бізнес-коуч, бізнес-медіатор, МВА.

Формат і вартість навчання
 • Модульна форма навчання

Формат навчання

п’ятниця з 17.30 до 21.30, субота з 9.00 до 17.00 (двічі на місяць)

Старт

26 жовтня 2018 року

Тривалість

9 місяців

Диплом

сертифікат Бізнес-школи МІМ (із знаком акредитації міжнародної асоціації CEEMAN)

Вартість навчання

96 600 грн. до 25.07.2018 (за умов сплати першого платежу у розмірі 8 000 грн.)
102 600 грн. з 26.07.2018 по 26.09.2018 (за умов сплати першого платежу у розмірі 8 000 грн.)
108 600 грн. з 27.09.2018
(є можливість сплачувати поетапно)

Мова викладання

українська, російська

Календар програм
КОНТАКТНІ ОСОБИ
Бардаш Ольга
Бардаш Ольга
Адміністратор програми 044 585-02-60 (61) osb@mim.kiev.ua
Ліповська Ольга
Ліповська Ольга
Клієнт-менеджер 044 585-02-85 ol@mim.kiev.ua
Залишити заявку

Документи для вступу

 • Резюме (CV)
 • Копія диплома про вищу освіту України
 • Копія внутрішнього паспорта (1-ша, 2-га та 11-та стор.)
  Якщо Ви не є громадянином України, необхідно пред'явити посвідчення на постійне проживання в Україні
 • Копія ідентифікаційного податкового номера (ІПН)
 • 1 кольорова фотокартка

Місце навчання

Бізнес-школа МІМ
м. Київ, вул.Шулявська 10/12 В (заїзд з вул.Ярмоли)

Відгуки випускників
Приєднуйтеся до спільноти МІМ

Записатися на програму або поставити будь-які питання можна:

Ольга Ліповська Клієнт-менеджер
Залишити заявку на курс