Маркетинг

pre-MBA Маркетинг

Середньострокова програма розвитку маркетингових компетенцій

Забронювати місце
Набір на програми продовжується

всі програми стартують у відповідності із запланованими датами

детальніше
 • Бізнес
 • Управління фінансами
 • Менеджмент та лідерство
 • Маркетинг
 • Управління бізнес-процесами

Набір на програму триває. Ви ще маєте час приєднатися до групи і вже до кінця року отримати нові компетенції. Перші заняття відбудуться он-лайн. Ми повернемось до звичайного режиму навчання відразу, щойно це стане можливим.​

Програма систематизує управлінські навички та знання в області маркетингу і дає практичний маркетинговий інструментарій для ефективного ведення бізнесу. Вона сприяє підвищенню професійної та особистої ефективності маркетолога, а також ефективності бізнесу в цілому.

Для кого

 • спеціалістів маркетингових підрозділів
 • директорів з маркетингу
 • власників малих та середніх компаній
 • управлінців вищої ланки
 • фахівців різних спеціальностей, які бажають поглибити свої знання в маркетингу
Що дає Вам програма

Формує системне бачення в питаннях управління маркетингом та навички розробки дієвої маркетингової стратегії

Вивчає весь спектр маркетингових інструментів та правила їх застосування

Підвищує професійну та особисту ефективність, а також ефективність бізнесу в цілому

Систематизує накопичений досвід та дає поштовх для нових ідей

Дозволяє прослідкувати вплив маркетингових рішень на бізнес за допомогою комп’ютерних симуляцій та ігор

Модулі програми
I

Основи маркетингу

 • Завдання маркетингу в структурі управління компанією
 • Особливості маркетингу В2В і В2С
 • Особливості маркетингу товарів і послуг
 • Механізми впливу маркетингу на валовий прибуток
 • Загальна логіка процесу управління маркетингом
 • Суть стратегічного маркетингового плану
II

Концепції управління маркетингом

 • Стратегія управління маркетингом в системі корпоративного управління підприємством
 • Систематизація джерел зростання продажів
 • Маркетинг, орієнтований на створення цінності
 • Зв'язок управління маркетингом з ланцюжком створення цінності
III

Маркетинговий аналіз

 •  

 

 • Основні об'єкти маркетингового аналізу
 • Концепція 5С
 • PESTLE-аналіз
 • Маркетингові метрики у визначенні резервів зростання бізнесу
 • Принципи портфельного аналізу
IV

Сегментація ринку. Таргетинг.

 • Суть сегментації споживачів
 • Критерії сегментування на В2В ринку
 • Принципи ефективного сегментування
 • Модель вибору цільового сегмента
 • Критерії визначення привабливості сегмента
 • Визначення конкурентоспроможності продукту для обраного сегмента
V

Брендинг

 • Поняття брендингу
 • Аудит здоров'я брендів, стратегії посилення товарних і корпоративних брендів
 • Вибір USP
 • Перцепційні карти
 • Концепція FAB
 • Визначення позиціонування продукту
VI

Маркетингові стратегії

 • Ключові фактори, що визначають маркетингову стратегію
 • Основні стейкхолдери
 • Система стратегічних показників
 • Модель DPM
 • Категоризація споживачів в контексті оцінки зростання продажів
 • Управління стратегією бренду
 • Оцінка і управління ринковими ризиками
 • Практика розробки маркетингової стратегії

 

VII

Прогнозування та середньострокове планування в маркетингу

 • Інструменти прогнозування продажів
 • Планування маркетингу
 • Принципи контролю системи продажів
 • Бюджетування в маркетингу

 

VIII

Маркетинг-мікс

 • Відповідність комплексу маркетингу обраній стратегії
 • Зв'язок складових комплексу маркетингу
 • Принцип формування продуктової політики
 • Трирівнева модель товару
 • Принципи побудови дистрибуції в маркетингу
 • Моделі дистрибуції в Україні, їх особливості та компоненти
IX

Управління асортиментом / категорійний менеджмент

 •  
 • Принципи управління асортиментом
 • Методи класифікації асортименту
 • Маркетингові методи управління асортиментом
 • Інструменти аналізу асортименту / клієнтів
 • Основні принципи категорійного менеджменту
 • Формування товарних категорій
 • Методологія категорійного менеджменту
 • Аналіз категорії і визначення стратегії розвитку категорії і окремих товарних одиниць
 • Оперативне управління категорією
 • Ухвалення комплексних рішень по асортименту і логістичним процесам в категорії
X

Управління дистрибуцією і продажами

 • Принципи побудови дистрибуції в маркетингу
 • Моделі дистрибуції в Україні, їх особливості та компоненти
 • Розвиток торгової марки і завдання торгової команди на торговій території
 • Планування продажів
 • Принципи контролю системи продажів
 • Стимулювання оптових продажів
 • Стимулювання роздрібних продажів
 • Управління торговими представниками
XI

Ціноутворення в маркетингу

 • Вартісний і ціннісний підходи до ціноутворення
 • Формування цінових стратегій в орієнтації на покупця
 • Зв'язок ціноутворення з ланцюжком створення цінності і ланцюжком дистрибуції
 • Основні складові процесу маркетингового ціноутворення
 • Цінова еластичність
 • Цінова і ціннісна конкуренція
 • Зв'язок цінової політики і стратегії позиціонування

 

XII

Реклама в маркетингу

 • Розробка стратегії маркетингових комунікацій
 • Просування на різних ділянках ланцюжка цінності
 • Розробка плану рекламної кампанії
 • Основні маркетингові показники в рамках стратегії комунікацій
 • Принципи роботи з рекламними агентствами
XIII

Маркетингові дослідження

 • Види і методи маркетингових досліджень
 • Первинна і вторинна інформація
 • Процес організації та проведення маркетингового дослідження
 • Визначення ємності і обсягу ринку – практичні аспекти
 • Медіадослідження
 • Практика маркетингових досліджень: типові проблеми і способи рішень
 • Особливості роботи з підрядниками при проведенні маркетингових досліджень
XIV

Бізнес-симуляція Маркстрат (Markstrat)

Інтегруючий інструмент програми, який включає наступні види активностей: роботу в групах, лекції та загальні дискусії, захист групових проектів.
Участь в симуляції дозволяє набути навичок прийняття управлінських рішень з наступних аспектів стратегічного маркетингу: стратегії формування портфеля брендів, стратегії сегментації та позиціонування, управління комплексом маркетингу (ціноутворення, виробництво, комунікації і дистрибуція).

Викладачі
Формат і вартість навчання
 • Модульна форма навчання

Формат навчання

п’ятниця з 17.30 до 21.30, субота з 9.00 до 17.00 (двічі на місяць)

Старт

24 квітня 2020 року

Тривалість

6 місяців

Диплом

сертифікат Бізнес-школи МІМ (із знаком акредитації міжнародної асоціації CEEMAN)

Вартість навчання

84 600 грн.
(є можливість сплачувати поетапно)

Мова викладання

українська, російська

Сплатити

Календар програм
КОНТАКТНІ ОСОБИ
Ліповська Ольга
Ліповська Ольга
Клієнт-менеджер (067) 339-80-55 ol@mim.kiev.ua
Іванова Зоя
Іванова Зоя
Адміністратор програми (067) 339-80-42 ivanova@mim.kiev.ua
Забронювати місце

Документи для вступу

 • Резюме (CV)
 • Копія диплома про вищу освіту України
 • Копія внутрішнього паспорта (1-ша, 2-га та 11-та стор.)
  Якщо Ви не є громадянином України, необхідно пред'явити посвідчення на постійне проживання в Україні
 • Копія ідентифікаційного податкового номера (ІПН)
 • 1 кольорова фотокартка

Місце навчання

Бізнес-школа МІМ
м. Київ, вул.Шулявська 10/12 блок В (заїзд з вул. Ярмоли)

Відгуки випускників
Приєднуйтеся до спільноти МІМ

Записатися на програму або поставити будь-які питання можна:

Ольга Ліповська Клієнт-менеджер
Залишити заявку на курс