PMD

Маркетинг

PMD «Маркетинг»

Середньострокова програма розвитку маркетингових компетенцій.

Залишити заявку
 • Pre-MBA
 • Управління фінансами
 • Менеджмент та лідерство
 • Маркетинг
 • Управління бізнес-процесами
 • Pre-MBA (Одеса)

​Систематизує управлінські навички та знання в області маркетингу і дає практичний маркетинговий інструментарій для ефективного ведення бізнесу.

Сприяє підвищенню професійної та особистої ефективності маркетолога, а також ефективності бізнесу в цілому.

Для кого

 • спеціалістів маркетингових підрозділів
 • директорів з маркетингу
 • власників малих та середніх компаній
 • управлінців вищої ланки
 • фахівців різних спеціальностей, які бажають поглибити свої знанням з маркетингу

Що дає Вам програма

Формує системне бачення в питаннях управління маркетингом та навички розробки дієвої маркетингової стратегії

Вивчає весь спектр маркетингових інструментів та правила їх застосування

Підвищує професійну та особисту ефективність, а також ефективність бізнесу в цілому

Систематизує накопичений досвід та дає поштовх для нових ідей

Дозволяє прослідкувати вплив маркетингових рішень на бізнес за допомогою комп’ютерних симуляцій та ігор

Модулі програми

I

Основи маркетингу

 • Завдання маркетингу в структурі управління компанією
 • Особливості маркетингу В2В і В2С
 • Особливості маркетингу товарів і послуг
 • Механізми впливу маркетингу на валовий прибуток
 • Загальна логіка процесу управління маркетингом
 • Суть стратегічного маркетингового плану
II

Концепції управління маркетингом

 • Стратегія управління маркетингом в системі корпоративного управління підприємством
 • Систематизація джерел зростання продажів
 • Маркетинг, орієнтований на створення цінності
 • Зв'язок управління маркетингом з ланцюжком створення цінності
III

Маркетинговий аналіз

 • Основні об'єкти маркетингового аналізу
 • Концепція 5С
 • PESTLE-аналіз
 • Маркетингові метрики у визначенні резервів зростання бізнесу
 • Принципи портфельного аналізу
IV

Сегментація ринку. Таргетинг.

 • Суть сегментації споживачів
 • Критерії сегментування на В2В ринку
 • Принципи ефективного сегментування
 • Модель вибору цільового сегмента
 • Критерії визначення привабливості сегмента
 • Визначення конкурентоспроможності продукту для обраного сегмента
V

Брендинг

 • Поняття брендингу
 • Аудит здоров'я брендів, стратегії посилення товарних і корпоративних брендів
 • Вибір USP
 • Перцепційні карти
 • Концепція FAB
 • Визначення позиціонування продукту
VI

Маркетингові стратегії

 • Ключові фактори, що визначають маркетингову стратегію
 • Основні стейкхолдери
 • Система стратегічних показників
 • Модель DPM
 • Категоризація споживачів в контексті оцінки зростання продажів
 • Управління стратегією бренду
 • Оцінка і управління ринковими ризиками
 • Практика розробки маркетингової стратегії

VII

Прогнозування та середньострокове планування в маркетингу

 • Інструменти прогнозування продажів
 • Планування маркетингу
 • Принципи контролю системи продажів
 • Бюджетування в маркетингу

VIII

Маркетинг-мікс

 • Відповідність комплексу маркетингу обраній стратегії
 • Зв'язок складових комплексу маркетингу
 • Принцип формування продуктової політики
 • Трирівнева модель товару
 • Принципи побудови дистрибуції в маркетингу
 • Моделі дистрибуції в Україні, їх особливості та компоненти
IX

Управління асортиментом / категорійний менеджмент

 • Принципи управління асортиментом
 • Методи класифікації асортименту
 • Маркетингові методи управління асортиментом
 • Інструменти аналізу асортименту / клієнтів
 • Основні принципи категорійного менеджменту
 • Формування товарних категорій
 • Методологія категорійного менеджменту
 • Аналіз категорії і визначення стратегії розвитку категорії і окремих товарних одиниць
 • Оперативне управління категорією
 • Ухвалення комплексних рішень по асортименту і логістичним процесам в категорії
X

Управління дистрибуцією і продажами

 • Принципи побудови дистрибуції в маркетингу
 • Моделі дистрибуції в Україні, їх особливості та компоненти
 • Розвиток торгової марки і завдання торгової команди на торговій території
 • Планування продажів
 • Принципи контролю системи продажів
 • Стимулювання оптових продажів
 • Стимулювання роздрібних продажів
 • Управління торговими представниками
XI

Ціноутворення в маркетингу

 • Вартісний і ціннісний підходи до ціноутворення
 • Формування цінових стратегій в орієнтації на покупця
 • Зв'язок ціноутворення з ланцюжком створення цінності і ланцюжком дистрибуції
 • Основні складові процесу маркетингового ціноутворення
 • Цінова еластичність
 • Цінова і ціннісна конкуренція
 • Зв'язок цінової політики і стратегії позиціонування

XII

Реклама в маркетингу

 • Розробка стратегії маркетингових комунікацій
 • Просування на різних ділянках ланцюжка цінності
 • Розробка плану рекламної кампанії
 • Основні маркетингові показники в рамках стратегії комунікацій
 • Принципи роботи з рекламними агентствами
XIII

Маркетингові дослідження

 • Види і методи маркетингових досліджень
 • Первинна і вторинна інформація
 • Процес організації та проведення маркетингового дослідження
 • Визначення ємності і обсягу ринку – практичні аспекти
 • Медіадослідження
 • Практика маркетингових досліджень: типові проблеми і способи рішень
 • Особливості роботи з підрядниками при проведенні маркетингових досліджень
XIV

Бізнес-симуляція Маркстрат (Markstrat)

Інтегруючий інструмент програми, який включає наступні види активностей: роботу в групах, лекції та загальні дискусії, захист групових проектів.
Участь в симуляції дозволяє набути навичок прийняття управлінських рішень з наступних аспектів стратегічного маркетингу: стратегії формування портфеля брендів, стратегії сегментації та позиціонування, управління комплексом маркетингу (ціноутворення, виробництво, комунікації і дистрибуція).

Викладачі

oleksij-vinogradov
Виноградов Олексій

Віце-президент, викладач МІМ, доцент кафедри бізнес-адміністрування, к.е.н.

sergij-voronov
Воронов Сергій

Викладач, доцент кафедри менеджменту та економіки МІМ, к.ф-м.н., МВА. Голова Наглядової ради українсько-американсько-швейцарської групи компаній «UICC».

natalija-golovkina
Головкіна Наталія

Учений секретар, професор кафедри бізнес-адміністрування, к.е.н., МВА. Член Української асоціації маркетингу.

andrij-dligach
Длігач Андрій

Постійний запрошений викладач, д.е.н. Засновник і генеральний директор групи компаній Advanter Group.

vadim-savelev
Савельєв Вадим

Доцент кафедри бізнес-адміністрування, к.е.н., бізнес-консультант зі стратегічного планування, маркетингу, бренд-менеджменту.

irena-uljanova
Ульянова Ірена

Постійний запрошений викладач, експерт у галузі стратегії та управління збутом, систем та методів дистрибуції товарів та послуг, управління асортиментом в системі категорійного менеджменту.

Формат і вартість навчання

 • Модульна форма навчання

Формат навчання

п’ятниця з 17.30 до 21.30, субота з 9.00 до 17.00 (двічі на місяць)

Старт

13 квітня 2018 р.

Тривалість

6 місяців

Диплом

сертифікат Бізнес-школи МІМ (із знаком акредитації міжнародної асоціації CEEMAN)

Вартість навчання

61 600 грн. (діє за умови подачі документів та сплати 8 000 грн. до 31.01.18)
64 600 грн. (діє за умови подачі документів та сплати 8 000 грн. з 01.02.18 до 28.02.18)
68 600 грн. (діє з 01.03.18 до 13.04.18)

Мова викладання

українська, російська

Календар програм

КОНТАКТНІ ОСОБИ

Ліповська Ольга
Ліповська Ольга
Клієнт-менеджер 044 585-02-85 ol@mim.kiev.ua
Бардаш Ольга
Бардаш Ольга
Адміністратор програми 044 585-02-60 (61) osb@mim.kiev.ua
Залишити заявку

Документи для вступу

 • Резюме (CV)
 • Копія диплома про вищу освіту та додаток до нього
 • Копія внутрішнього паспорта (1-ша, 2-га та 11-та стор.)
  Якщо Ви не є громадянином України, необхідно пред'явити посвідчення на постійне проживання в Україні
 • Копія ідентифікаційного податкового номера (ІПН)
 • Копія закордонного паспорта (1-ша стор.) (за умови наявності)
 • 2 кольорові фотокартки

Місце навчання

Бізнес-школа МІМ
м. Київ, вул.Шулявська 10/12 блок В (заїзд з вул. Ярмоли)

Відгуки випускників

Приєднуйтеся до спільноти МІМ

Записатися на програму або поставити будь-які питання можна:

Ольга Ліповська Клієнт-менеджер
Залишити заявку на курс Маркетинг